Program2020-03-13T07:13:55+01:00

Klimahåndtering– fællesskab og fremdrift

Natur, miljø og planlægning for vores fremtid

Vi har alle interesse i nutiden og fremtiden, og vi ved også at det største fremskridt kommer, hvis vi arbejder sammen og deler viden.

Det giver indsigt og motivation. Resultater opstår gennem indsigt og motivation.

Natur & Miljø i 2020 vil arbejde med klimahåndtering som en ledetråd til hensigtsmæssigbæredygtig  udvikling, og fremdrage emner af relevans for dagligt arbejde. Har vi retningslinjer nok at arbejde med i forhold til Klimalov og klimahandlingsplaner?  Er der alt for ensidigt fokus på C02?  Er der en fælles forståelse udenfor landets grænser til at trække på samme hammel? Sidstnævnte spørgsmål vil dog ikke behandles på Natur & Miljø 2020 – men vi har det selvfølgelig i tankerne.

Vi havde Verdensmål på programmet i 2018 og 2019 – de er stadig med og er meget vigtige ikke at glemme i  klimadebatten.

Skal vi lykkes med at opfylde Klimamål og Verdensmål, er det vigtigt, at vi både kan samarbejde og tænke nyt og anderledes. Vi skal også tænke både strategisk og konkret, for ellers sker der intet.

Vi vil arbejde med viden og videndeling i retningen mod og med bæredygtig udvikling, fordi der i forbindelse med opfyldelse af alle målene er brug for viden og praksis om målbearbejdningen.

Vi er mange mennesker om at dele jordkloden – derfor handle with care …