SPOR I – Planlægning2020-03-11T08:36:41+01:00

SPOR I – Planlægning

Danmarks Miljøportal, KL, Danske Regioner, Erhvervs- styrelsen og Klimatilpasning.dk (Miljøstyrelsen) udvikler i skrivende stund et nyt værk- tøj for kommunerne fokuseret på et samarbejdsværktøj til miljø- og klimamedarbejdere samt planlæggere. Dette vil blive præsenteret på Natur & Miljø 2020 (klar til brug i slutningen af 2020).

Desuden præsenteres en sammenfattende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. ArealData. dk – nyt system for datadistribution (klar medio 2020).

I sessionen om  Robust vandhåndtering i den fysiske planlægning sætter vi fokus på, hvordan man i de tidlige planlægningsfaser kan sikre resilient byudvikling, der imødegår fremtidens udfordringer med mere vand fra skybrud, vandløb stormflod og stigende grundvand.

Hvordan arbejder kommunerne med de nye krav fra planlov 2018 ind i deres lokalplaner og kommuneplan? Hvad med afværgeforan- staltninger? Der er tolkninger af niveauet – vi må lære af hinanden. Hvorledes placerer kommunerne CO2 reduktionen i deres planlægning?
Ikke i energiplanlægningen, men i indretning af byen og landområderne.
Kommuneplanen i Odense introducerer biofaktor som et nyt redskab til en grønnere by, som supplement til det konkrete arbejde med at sikre, at borgere i Odense skal have mindre end 300 meter til grønt. Det er et af de væsentligste redskaber i byplanlægningen, som kan bruges i forhold til CO2 reduktionen.

Der er også et liv udenfor landjorden. Havstigninger og stormfloder er fra tid til anden en del af hverdagen for nogle kommuner i Danmark. Hvad gør vi? Hvad kan vi gøre?

Fokuspunkterne på planlægningssessionerne

  • Klimaindsats og digitalisering
  • Robust vandhåndtering i den fysiske planlægning
  • Kommunernes arbejde med CO2 reduktion i planlægningen – indretning af byen og landet
  • Planlov, lokalplaner og afværgeforanstaltninger i kommuneplanlægning
  • Vandet udenom: Havstigninger og stormfloder

Spor I – Planlægning

Onsdag d. 3. juni

kl. 13.30 – 15.00

Klimahåndtering og digitalisering

DMP hjælper os med at finde værktøjer der gør det lettere at være på rette klimavej!

kl. 15.45 – 17.15

SCALGO glæder sig til at præsentere ‘Robust vandhåndtering i den fysiske planlægning ‘

I denne session sætter vi fokus på, hvordan man i de tidlige planlægningsfaser kan sikre resilient byudvikling, der imødegår fremtidens udfordringer med mere vand fra skybrud, vandløb stormflod og stigende grundvand.

Torsdag d. 4. juni

kl. 09.00 – 10.30

Planloven, lokalplaner og afværgeforanstaltninger i lokal – og kommuneplanlægning

(indhold og oplægsholdere kommer på denne side i slutningen af marts)

kl. 11.00 – 12.30

Kommunernes arbejde med CO2 reduktion i planlægningen – indretningen af byen og landet

(tekster og oplægsholdere indsættes på denne siden inden udgangen af marts)

kl. 13.30 – 15.00

Havstigninger og stormfloder

Spændende indhold sættes på denne side sammen med mindst ligeså spændende oplægsholdere – forhåbentlig inden udgangen af marts …

Medvirkende