SPOR D – Affald og ressourcer2020-03-11T08:09:19+01:00

SPOR D – Affald & Ressourcer

Under dette års Natur & Miljø vil vi rette specielt fokus på bygge- og anlægsområdet. Affald fra denne sektor udgør ca. en tredje af den samlede affaldsstrøm i Danmark. Nedrivningsbranchen tegner sig for omkring 6 milliarder kroner.
Der er sat fokus på genanvendelse og udnyttelse af ressourcerne i affaldsstrømmen fra bygge- og anlægsbranchen, dels på baggrund af EU-Kommissionen cirkulære økonomipakke og dels på grund af den nationale plan med Ressourcestrategien ’Danmark uden affald’.
Hvis cirkulær økonomi skal blive en succes på bygge-
og anlægsområdet, er det nødvendigt, at der er orden i dokumentation, kvalitet og sporbarhed. Det betyder også, at forurenede og / eller farlige stoffer ikke må re-cirkuleres til anvendelse, hvor de kan udgøre en risiko for mennesker og miljø.
Kommunerne, som er myndighed på området, har sammen med sagsbehandlere i sjællandske kommuner kigget på de udfordringer, der er i myndighedsopgaven. Med forvaltningsgrundlag for Bygge- og anlægsaffald bragt konsensus blandt kommunerne til de praktiske løsninger på udfordringerne. Der er en del udfordringer, nogle af dem vil vi arbejde med og se løsninger på til fælles udbytte.
Desuden vil vi høre om projektet Affald og Ressourcer på Tværs, som er finansieret af region Hovedstaden. Projektet ledes af Teknologi-
rådet og DAKOFA i samarbejde med 11 partnere. Partnerne er de tre affalds-
selskaber i hovedstadsregionen – ARC, Norfors og Vestforbrænding -, København og Helsingør Kommune samt Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Plastindustrien, Erhvervshus Hovedstaden og Aalborg Universitet.

Fokuspunkter på affald & ressourcer sessionerne
• Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald i teori og praksis
• Ressourceoptimering
– et skridt videre mod bæredygtighed
• Samarbejdsprojekt om vejen frem mod cirkulær økonomi
• Partnerskaber og de cirkulære kommuner

Spor D – Affald & Ressourcer

Onsdag d. 3. juni

kl. 13.30 – 15.00

Forvaltningsgrundlag for Bygge- og anlægsaffald – teori og lovgivning

(Oplægsholder indsættes inden for kort tid)

Sessionen styres af

Cand. Hort. og Miljøsagsbehandler Astrid Munksgaard, Center for Miljø og Teknik, Odsherred Kommune

kl. 15.45 – 17.15

Forvaltningsgrundlag for Bygge- og anlægsaffald – eksempler, tips og tricks

(Oplægsholdere indsættes inden for kort tid)

Sessionen styres af

Cand. Hort. og Miljøsagsbehandler Astrid Munksgaard, Center for Miljø og Teknik, Odsherred Kommune

Torsdag d. 4. juni

kl. 09.00 – 10.30

Denne session koordineres af Miljøstyrelsen og Niras

Ressourceoptimering

Det nationale plastikcenter

Funktionsleder Nanna Dreyer Nørholm,  Miljøstyrelsen

Arbejdstitel: Substitution af Kemikalier, Center for Cirkulær Kemi under Miljøstyrelsen

Programleder Astrid Berg, NIRAS 

Arbejdstitel: Projekt ift. ressourceoptimering på Leca

NN

kl. 11.00 – 12.30

Samarbejdsprojekt om vejen til den cirkulære økonomi

Vejen til den cirkulære økonomi

Samarbejdet mellem mange forskellige aktører og interesser er en vanskelige, men nødvendige vej frem mod den cirkulære økonomi.

(Navne på oplægsholdere følger inden længe)

Sessionen koordineres af Teknologirådet

kl. 13.30 – 15.00

Tovholder: NN, Kolding Kommune

Arbejdstitel: Et indlæg om kvalitet og den cirkulære kommune

NN, NIRAS

Arbejdstitel: Indlæg om cirkulær økonomi og partnerskaber

NN, Kolding Kommune 

Arbejdstitel: Bæredygtig vandplanlægning på tværs af sektorer

NN, Favrskov Kommune og Hanne Birch Madsen Rambøll 

Medvirkende