SPOR H – Virksomheder2020-03-09T07:56:49+01:00

SPOR H – VIRKSOMHEDER

Det er afgørende, at industrien aktivt medvirker i den helt nødvendige grønne omstilling, og i den forbindelse har det kommunale miljøtilsyn en vigtig rolle. Miljøtilsynet er en af de mest væsentlige og konstante berøringsflader vedrørende miljø, som det offentlige har til de enkelte virksomheder, og denne mulighed skal udnyttes maksimalt.

Derfor vil vi på virksomhedssessionerne fokusere på den kommunale miljøindsats i relation til miljøtilsyn, miljøgodkendelser og samarbejde med virksomhederne.

Vi vil på virksomhedssessionerne vise eksempler på konkrete initiativer, hvor miljøtilsynet tager udgangspunkt i cirkulær økonomi med fokus på blandt andet materialeressourcer, affaldsforebyggelse og energiforbrug og således inddrager klimaperspektivet som en helt central parameter i det normale miljøtilsyn og dialogen med virksomhederne. Hvordan kan vi, set i dette perspektiv, generelt udvikle det kommunale miljøtilsyn?

Globalt er produktion af råvarer årsag til en markant del af vores samlede CO2-udledning, og der ligger derfor et væsentligt potentiale i at minimere spild af ressourcer og maksimere genanvendelsen af materialer. Dette potentiale overses ofte, da mange råvarer importeres fra udlandet og derfor ikke indgår i de nationale CO2-opgørelser. Reduktionen er dog lige så reel som enhver anden CO2-reduktion, og på virksomhedssessionerne vil vi belyse dette nærmere.

I en fælles session med spildevandssporet sætter vi tillige fokus på miljøfremmede stoffer i spildevand, herunder medicinrester i spildevand, indsatsen i forbindelse med kildeopsporing af miljøfremmede stoffer samt sidste nyt om kunstgræsbaner, hvorfra der ikke sker udvaskning af miljøfremmede stoffer.

Fokuspunkter på virksomhedssessionerne:

 • Tilsynskampagne med fokus på affaldsforebyggelse og CØ
 • Virksomhedstilsyn som del af klimaplanlægningsstrategi
 • Potentiale for CO2 reduktion gennem fokus på materiale og affaldsstrømme set i relation til industrivirksomheder – kan det kommunale miljøtilsyn påvirke dette?
 • Udvidet brug af de statsligt indsamlede affaldsdata fra virksomheder i relation til miljøtilsynet
 • Visioner for udvikling af det generelle virksomhedstilsyn
 • Miljøfremmede stoffer i spildevand

Spor H – Virksomheder

Onsdag d. 3. juni

kl. 13.30 – 15.00

Miljøtilsyn – med fokus på materialeressourcer, affaldsforebyggelse og energiforbrug             

 • Tilsynskampagne om affaldsforebyggelse og cirkulær økonomi
 • Potentiale for CO2 reduktion ved minimering af materialespild – hvordan estimeres potentialet?

kl. 15.45 – 17.15

Klimaindsats gennem miljøtilsynet

 • Miljøtilsyn som del af klimaplanlægningsstrategi
 • Værktøj til opgørelse af effekter – Grøn Bundlinje

Torsdag d. 4. juni

kl. 09.00 – 10.30

Strategisk brug af data fra det nationale affaldsdatabasesystem ADS i det kommunale virksomhedstilsyn

 • Info om adgang til ADS  –  hvilke data kan fremsøges – datakvalitet
 • Hvordan bliver data brugt i det kommunale tilsyn – er der potentiale for øget brug af data i relation til bl.a. CØ.

kl. 11.00 – 12.30

Visioner for videreudvikling af det kommunale tilsyn med virksomheder

 • Oplæg fra KTC og Kommunernes Landsforening
 • Oplæg fra Miljøstyrelsen

kl. 13.30 – 15.00

Miljøfremmede stoffer i spildevand

Hvilke miljøfremmede stoffer tilføres recipienter, og hvor langt spredes de? Hvor kommer de fra? Hvad er kilderne? Hvad kan gøres for at forebygge, at disse stoffer ledes til recipient?

Medicinrester i spildevand:

Er medicinrester i spildevand et reelt problem? Hvad kan forsyningerne rense for og hvad koster det? Hvor kan man finde autoritative oplysninger?

Sidste oplysninger fra EU Interreg projekter CWPharma, som Kalundborg Forsyning har deltaget i og bl.a. gennemført fuld skala ozonrensning af spildevandet fra Kalundborg i 2019. Preben Thisgaard er medlem af styregruppen i CWPharma projektet og ansvarlig for at oversætte projektets tekniske resultater til ”policy recommendations”. Han giver et indblik i de sidste nye resultater fra de projekter, der er gennemført på dette område for at finde løsninger for Østersøens vandmiljø – og hvad de betyder for myndigheder, forsyninger samt mennesker, fisk og dyr rundt om Østersøen.

Teamleder Preben Thisgaard, Kalundborg Forsyning

Vejledning fra MST om Kildeopsporing af Miljøfarlige og Forurenede Stoffer:

Miljøstyrelsen har søsat et såkaldt kildeopsporingsprojekt. Det består af to dele:

1) Udvikling af metode, som kommunerne ud fra eksisterende data kan opspore kilder til punktudledning af miljøfarlige forurenende stoffer til vandområderne. Det kan fx være virksomheder eller renseanlæg.

2) Omfanget af den diffuse forurening vurderes. Det vil sige forurening, som man ikke præcist kan sige hvor kommer fra.

Sagsbehandler Mai-Britt Bjergager, Miljøstyrelsen

Granulatfrie kunstgræsbaner eller traditionelle kunstgræsbaner:

Hvordan kan kommunerne have en bæredygtig udvikling i forhold til at der ønskes stadig flere kunstbaner. 100% plastik-kontrol, recirkulation, og helhedsøkonomi. Infillstyper og anlæg uden infill.

Salgs- og projektchef Henrik Hvistendahl, TF Sport og Fritid

Medvirkende