SPOR J – Klimaindsats2020-04-20T10:27:54+02:00

SPOR J Klimaindsats

I dette spor vil du finde enkeltsessioner, der hver især viser sider og niveauer af klimadebatten. De kan opleves hver for sig eller efter hinanden.

Integreret energisystem og Co2 neutralt samfund 

Det integrerede energisystem er nøglen til at nå de energipolitiske målsætninger. Hvis Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2050 kræver det, at energisystemet bliver fleksibelt. Hvorfor bør kommunerne  spille en central rolle i arbejdet med at nå regeringens ambitiøse klimamål. Kommunerne er vigtige for både det integrerede energisystem og den cirkulære økonomi. Hvordan kan kommunen hjælpe den enkelte borger med at blive den bedst mulige klimaborger og tage de rigtige og klimavenlige beslutninger i hverdagen?

Klimakloge samfundshandlinger 

Vi inviterer blandt andet Danmarks Naturfredningsforening – landets største grønne organisation til at fortælle os om at blive ’klimaklogere’. På deres hjemmeside skriver de ’Vi kæmper for mere natur og rent drikkevand. Men uden et klima i balance, har den danske natur trange kår. I mange år har vi talt om at leve mere klimavenligt. Men der skal mere end lidt høflighed til – der skal handling bag ordene. Nu skal vi leve klimaklogt!’

Klimahandlingsplaner

Da vi skrev disse linjer i midten af februar, ventede vi stadig på udspillet til klimahandlingsplaner. Når de er defineret og lanceret, vil vi bede en person fra Klimaministeriet komme og forklare. Og vi vil også forsøge at få repræsentanter fra danske kommuner til at kommentere på udspillet. Vi ønsker at danne rammen om et aktivt forum, hvor spørgelysten skal være i centrum.

Du er ikke alene – klimapartnerskaber

Den 13. november 2019 præsenterede statsminister Mette Frederiksen 13 klimapartnerskaber fra det private erhvervsliv. Opgaven for de 13 erhvervsledere blev, hvordan man kan og vil mindske klimaaftrykket frem mod 2030?
Mette Frederiksen udtalte i den forbindelse, at det hand- lede om at vise verden, at Danmark er både grønt, konkurrencedygtigt og solidarisk. Hvad er der sket? Og hvad kan de lære det offentlige? Og hvilke informationer kan det offentlige bidrage med? Vi inviterer 2-3 repræsentanter fra partnerskaberne.

Verdensmål – vi er her stadig

I 2018 og i 2019 handlede Natur & Miljø konferencen om FNs Verdensmål. Har vi glemt og fortrængt Verdensmålene til fordel for den verserende klimadebat? Nej. Det er meget relevant fortsat at rette blikket mod Verdensmålene. Og hvordan går det? Hvor langt er vi mon? Hvad savner vi? Vi skal høre om Verdensmålssituationen i Danmark medio 2020.

Spor J Klimaindsats

Tirsdag d. 25. august

kl. 13.30 – 15.00

Integreret energisystem og Co2 neutralt samfund

(Oplæg – og oplægsholdere indsættes senere)

kl. 15.45 – 17.15

Klimakloge samfundshandlinger

(Oplæg – og oplægsholdere indsættes senere)

Onsdag d. 26. august

kl. 09.00 – 10.30

Klimahandlingsplaner – hvor står vi og hvor går vi hen?

(Når regeringen er klar med sine planer, får vi sat tekst og navne på i dette afsnit)

kl. 11.00 – 12.30

Du er ikke alene – Klimapartnerskaber

Vi tillader os at spørge, hvad vi kan bruge hinanden til …

Vi inviterer nogle af de udpegede erhvervspartnerskaber.

kl. 13.30 – 15.00

Verdensmål – vi er stadig på banen

Vi prøver at finde status på målene i Danmark … er vi på den helt rette vej?

Medvirkende