Hvad handler Natur & Miljø 2020 om?

/Hvad handler Natur & Miljø 2020 om?

Hvad handler Natur & Miljø 2020 om?

Klimaet stjæler overskrifter – og det med god grund

Under dette års Natur & Miljø kommer vi vidt omkring under perspektiveringen af temaet ‘Klimahåndtering i natur, miljø og planlægning – fællesskab og fremdrift’.

Det er nødvendigt. Vi må holde fast, som mariehønen. Selv om vi synes at være på toppen, skal vi holde fast i strået!

Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur. Vi skal leve op til Paris-aftalen, hedder det i den politiske forståelse fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Regeringens mål om at reducere CO2 -udslippet med 70 procent er ved at bane vejen for et paradigmeskifte, der vil ændre afgørende på den måde, vores samfund fungerer på. Det mener blandt andet tidligere direktør i Dong Energy, Anders Eldrup – nu næstformand i CONCITO.

Hovedparten af den globale opvarmning skyldes menneskers aktiviteter. Især udslip af CO2 fra afbrænding af kul, olie og gas, men også fældning af skove og udslip af andre drivhusgasser. Hvor meget klimaet vil ændre sig i fremtiden, afhænger af, hvor mange drivhusgasser, vi blandt andet sender ud i atmosfæren. (Fra Klimatilpasning.dk)

KLIMA OG NATUR & MILJØ 2020

Hvorfor skal vi snakke mere om klima? – Vi er jo allerede i gang og har været det i en del år? Kører det ikke bare på skinner?

KLIMAINDSATS OG KLIMATILPASNING

Vi har et scenarie foran os, hvor det ikke handler om enten eller, men om både og i forhold til klimaet. Vi vælger at læne os op ad CONCITOs arbejdssætninger. Klimaindsats er udtryk for begrænsning i udledning af drivhusgasser mm., mens klimatilpasning er udtryk for at vi skal kunne leve med konsekvenserne af et ændret klima. Natur & Miljø lander på og med klimahåndtering. Det offentlige bør gå forrest i klimaarbejdet og finde lokale, regionale og nationale løsninger på klima udfordringerne.

CENTRALE STIKORD

Klima handler blandt andet om arealanvendelse af det åbne land, om smarte byer og om helhedsplaner for vandhåndtering. Vi skal løfte klimaudfordringen, fremme den cirkulære økonomi, sikre bæredygtigheden lokalt og nationalt, sikre at byer og landområder bliver mere robuste, og sikre biodiversiteten samt sikre CO2 binding i vores natur. Det er lokalt, vi mærker konsekvenserne af klimaforandringerne og står ansigt til ansigt med berørte borgere, når skybrud oversvømmer gader og kældere, eller når storme får have og åer til at gå over deres breder. Vi skal selvfølgelig også producere mere grøn energi og arbejde for at skabe et integreret energisystem.

Helt enkelt er det ikke – derfor er det vigtigt at vi  i k k e allesammen opfinder den dybe tallerken forfra og om igen. Vi kigger gerne hinanden over skuldrene for inspiration under Natur & Miljø 2020, hvor fællesskab og fremdrift kædes sammen.

2020-03-04T11:38:11+01:00onsdag, 04-03-2020, 11:38|