Landets første klimalov …

/Landets første klimalov …

Landets første klimalov …

Hvad står der egentlig i den nye klimalov ?

Vi fik en klimalov ultimo 2019 – og det er glædeligt. Eftersom det er menneskeligt at glemme, bringer vi lige hovedlinjerne i Klimaloven igen.

De meget overordnede linjer er:

 • Klimaloven sikrer, at Danmark arbejder for at reducere sine udledninger med 70 procent i 2030 ift. 1990 og mod klimaneutralitet i senest 2050
 • Klimaloven er bindende
 • Drivhusgasudledningerne, som indgår i klimalovens mål, opgøres efter FN’s opgørelsesregler

Delmål og klimahandlingsplan

 • Klimaloven indeholder en mekanisme for fastsættelse af delmål. Hvert femte år skal sættes et delmål med tiårigt perspektiv
 • I forbindelse med regeringens kommende klimahandlingsplan i 2020 sættes et indikativt delmål for 2025
 • Delmålene fastsættes efterfølgende ved lov

Årligt klimaprogram og handlepligt

 • Der knyttes en handlepligt til klimaloven. Den indtræder, hvis regeringens klimaindsats ikke kan anskueliggøre, at klimalovens mål kan nås
 • Klimarådet giver årligt deres faglige vurdering af, om handlepligten indtræder og giver årlige anbefalinger til klimaindsatsen
 • Ministeren skal hvert år i september fremlægge et klimaprogram med initiativer på kort og lang sigt, der viser, hvad regeringen vil gøre for at nå klimalovens mål
 • Ministeren skal hvert år til særlig eksamen i Folketinget. Her vurderer Folketinget, om regeringens initiativer er tilstrækkelige.

Klimarådets organisering

 • Klimarådet styrkes og udvides fra 6-8 medlemmer, rådets midler mere end fordobles, og rådets uafhængighed styrkes ved at rådet selv vælger ny formand og medlemmer
 • Klimarådet tilknyttes et klimadialogforum med repræsentanter fra bl.a. brancheorganisationer, tænketanke og grønne organisationer

Global afrapportering og strategi

 • Klimaloven forpligter regeringen til en særskilt global afrapportering af de internationale effekter af den danske klimaindsats samt effekterne af dansk import og forbrug
 • Regeringen forpligtes årligt til at lave en global strategi for, hvordan regeringens udenrigs-, udviklings- og handelspolitik bidrager til at sikre, at Danmark spiller en rolle som global drivkraft i international klimapolitik

På ministeriets hjemmeside www.kefm.dk findes en temaside om klimaloven, hvor aftalen kan hentes i sin helhed og enkeltelementer forklares uddybende.

Kilde: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/bred-aftale-om-ambitios-og-bindende-klimalov?publisherId=9426318&releaseId=13584644

Gad vide, hvor vi står lige nu – i begyndelsen af marts 2020?. Der er mange initiativer i kommuner og hos det private erhvervsliv. Der er klimapartnerskaber. Der er gode samarbejder på tværs af det offentlige og det private. Og vi har handlingsplaner i sigte …

2020-03-04T11:39:39+01:00onsdag, 04-03-2020, 11:37|