SPOR D – Affald og ressourcer2020-05-05T13:18:03+02:00

SPOR D – Affald & Ressourcer

Under dette års Natur & Miljø vil vi rette specielt fokus på bygge- og anlægsområdet. Affald fra denne sektor udgør ca. en tredje af den samlede affaldsstrøm i Danmark. Nedrivningsbranchen tegner sig for omkring 6 milliarder kroner.
Der er sat fokus på genanvendelse og udnyttelse af ressourcerne i affaldsstrømmen fra bygge- og anlægsbranchen, dels på baggrund af EU-Kommissionen cirkulære økonomipakke og dels på grund af den nationale plan med Ressourcestrategien ’Danmark uden affald’.
Hvis cirkulær økonomi skal blive en succes på bygge-
og anlægsområdet, er det nødvendigt, at der er orden i dokumentation, kvalitet og sporbarhed. Det betyder også, at forurenede og / eller farlige stoffer ikke må re-cirkuleres til anvendelse, hvor de kan udgøre en risiko for mennesker og miljø.
Kommunerne, som er myndighed på området, har sammen med sagsbehandlere i sjællandske kommuner kigget på de udfordringer, der er i myndighedsopgaven. Med forvaltningsgrundlag for Bygge- og anlægsaffald bragt konsensus blandt kommunerne til de praktiske løsninger på udfordringerne. Der er en del udfordringer, nogle af dem vil vi arbejde med og se løsninger på til fælles udbytte.
Desuden vil vi høre om projektet Affald og Ressourcer på Tværs, som er finansieret af region Hovedstaden. Projektet ledes af Teknologi-
rådet og DAKOFA i samarbejde med 11 partnere. Partnerne er de tre affalds-
selskaber i hovedstadsregionen – ARC, Norfors og Vestforbrænding -, København og Helsingør Kommune samt Dansk Affaldsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Plastindustrien, Erhvervshus Hovedstaden og Aalborg Universitet.

Fokuspunkter på affald & ressourcer sessionerne
• Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald i teori og praksis
• Ressourceoptimering
– et skridt videre mod bæredygtighed
• Samarbejdsprojekt om vejen frem mod cirkulær økonomi
• Partnerskaber og de cirkulære kommuner

Spor D – Affald & Ressourcer

Tirsdag d. 25. august

kl. 13.30 – 15.00

Forvaltningsgrundlag for Bygge- og anlægsaffald – teori og lovgivning

(Oplægsholder indsættes inden for kort tid)

Sessionen styres af

Cand. Hort. og Miljøsagsbehandler Astrid Munksgaard, Center for Miljø og Teknik, Odsherred Kommune

kl. 15.45 – 17.15

Forvaltningsgrundlag for Bygge- og anlægsaffald – eksempler, tips og tricks

(Oplægsholdere indsættes inden for kort tid)

Sessionen styres af

Cand. Hort. og Miljøsagsbehandler Astrid Munksgaard, Center for Miljø og Teknik, Odsherred Kommune

Onsdag d. 26. august

kl. 09.00 – 10.30

Ressourceoptimering

Det nationale plastikcenter

Funktionsleder Nanna Dreyer Nørholm,  Miljøstyrelsen

Kemi som barriere for ressourceoptimering og den cirkulære økonomi

Projekt under Miljøstyrelsen: Center for Cirkulær Kemi under Miljøstyrelsen

Afdelingsleder Camilla K. Damgaard, NIRAS

Projekt ift. ressourceoptimering på Leca

NN/Leca

kl. 11.00 – 12.30

Samarbejdsprojekt om vejen til den cirkulære økonomi

Affald og ressourcer på tværs – samarbejde om vejen frem mod en cirkulær økonomi

Præsentation og diskussion af et cirkulært projekt i region Hovedstaden, hvor aktører fra kommunale affaldsselskaber, kommuner, erhvervs- og videns institutioner samarbejder om udfordringer og muligheder for cirkulær økonomi i region Hovedstaden.

Hvilke nye konkrete samarbejder er vigtige for omstillingen i retning af en bedre udnyttelse af ressourcerne, mere genanvendelse og genbrug m.m. – og hvilke benspænd oplever vi på systemniveau og i forhold til udvalgte affaldsfraktioner.

En ny Materialestrømsanalyse fra starten af 2020 for region Hovedstaden præsenteres.

Vi vil diskutere erfaringerne fra dette samarbejdsprojekt – hvad kan andre regioner og kommuner høste fra det i forhold til deres egne udviklingsperspektiver for cirkulær økonomi.

Struktur på sessionen

Tre oplæg og efterfølgende diskussion med salen.

Affald og ressourcer på tværs

Præsentation af projektet, de 11 partnere, samt projektstruktur og status på aktuelle resultater og forløbet frem mod projektets afslutning i 2021.

Gy Larsen, Teknologirådet – projektledelse i projektet Affald og ressourcer på tværs.

Materialestrømsanalyse

Om analysens undersøgelse af hovedstadsregionens ressourcestrømme og kortlægning af de materialer, der tilgår både husholdninger og erhverv, sammenholdt med hvad der løber ud af økonomien i form af affald.

Om affaldshotspots og de systemiske udfordringer for den cirkulære økonomi, som arbejdet med analysen har synliggjort.

Thomas Thorin, Metabolic – ansvarlig for projektets Materialestrømsanalyse

Affald og ressourcer på tværs

Hvad er det væsentligste udkomme af projektet, og hvilke udviklingsperspektiver ser DAKOFA i sådanne samarbejdsprojekter?

Anders Gideon, DAKOFA – projektledelse i projektet Affald og ressourcer på tværs

kl. 13.30 – 15.00

Tovholder: Torsten Zink Sørensen, Kolding Kommune og Katrine Wisgaard, NIRAS

Cirkulær byudvikling med afsæt i en kvalitetsdiskussion og mennesker

Direktør Tom Heron NIRAS

Cirkulær økonomi på tværs i Kolding Kommune

Klima- og Bæredygtighedskoordinator, Torsten Zink Sørensen, Kolding Kommune

Bæredygtig vandplanlægning på tværs af sektorer

Geolog Stine Rasmussen, Favrskov Kommune og Afdelingsleder Hanne Birch Madsen, Rambøll

Medvirkende